OKUMA- TARTIŞMA GRUPLARI

Sosyal bilimlerin farklı dallarında disiplinler-arası okumaların merkeze alındığı Okuma- Tartışma Grupları, özellikle akademik araştırma sürecindeki katılımcıları desteklemek üzere oluşturulmuştur. Belirlenen konular çerçevesinde yoğun okumaları gerektiren gruplar,  katılımcıların sözlü ve yazılı analitik düşünme yetisini geliştirebilmelerine ve farklı disiplinlerde bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamaktadır.

Medeniyetin Dili

    Okuma Tartışma Grubu |  Medeniyetin Dili Dr. Savaş […]...

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.